• slide
  • slide
  • slide
1 2 3

bảng giá

Hạng mục Địa điểm Upright (Đàn đứng) -đơn vị tính: VNĐ Grand (Đàn ba chân) -đơn vị tính: VNĐ
Căn chỉnh dây Nội thành HN 500.000 700.000
Ngoại thành HN: < 1.000.000 < 1.200.000
Tỉnh khác < 2.000.000 < 2.500.000
Thay dây: Nội thành HN Dây bọc đồng: 500.000/dây
Dây thường: 300.000/dây
Dây bọc đồng: 800.000/dây
Dây thường: 400.000/dây
Tân trang vỏ và làm sạch nội thất Nội thành HN 500.000 1.00.000
Ngoại thành HN: < 1.000.000 < 1.500.000
Tỉnh khác < 2.000.000 < 2.500.000
Bảo dưỡng toàn đàn Nội thành HN 1.000.000 < 1.500.000
Ngoại thành HN: < 1.200.000 < 2.000.000
Tỉnh khác < 2.000.000 < 3.000.000
Sơn đàn (giá chưa bao gồm vận chuyển) Nội thành HN Đen bóng: 6.000.000
Trắng: 8.000.000
Đen bóng: 12.000.000
Trắng: 15.000.000
Ngoại thành HN: Giá + cộng phụ phí vc Giá + cộng phụ phí vc
Tỉnh khác Giá + cộng phụ phí vc Giá + cộng phụ phí vc
Vận chuyển (nội thành) Tầng 1 – tầng 1 700.000 Giá thỏa thuận
Tầng 1 – tầng 2 900.000 Giá thỏa thuận
Tầng 1 – tầng 3 1.100.000 Giá thỏa thuận
Tầng 1 – tầng 4 1.300.000 Giá thỏa thuận
Tầng 1 – tầng 5 1.500.000 Giá thỏa thuận
Chung cư – chung cư (lift) 700.000 Giá thỏa thuận
Vận chuyển phức tạp Giá thỏa thuận Giá thỏa thuận
Vận chuyển ngoại tỉnh Giá thỏa thuận Giá thỏa thuận